รับศิษย์กังฟูคนสุดท้าย (10) : เคล็ดเดียวฝึกทั้งชีวิต

บอร์ด ความรัก,รับศิษย์กังฟูคนสุดท้ายเคล็ดเดียวฝึกทั้งชีวิต ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย มารคัส รับศิษย์กังฟูคนสุดท้าย (10) : เคล็ดเดียวฝึกทั้งชีวิต//////เคนโด้ศิษย์รักมวยไท่จี๋และมวยปากว้าจ่างของผมแยกไม่ออกจากลมปราณกรรมฐานของผมเพราะมันคือการบำเพ็ญของผมเหมือนกัน ต่างกันแค่อย่างแรกเป็นการฝึกบำเพ็ญตอนเคลื่อนไหว ส่วนอย่างหลังเป็นการฝึกบำเพ็ญของผมตอนนั่งสงบนิ่งเพื่อเจริญลมปราณเท่านั้นทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากเมื่อสี่สิบปีก่อน ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการ "ฝึกเคล็ดเดียวชั่วชีวิต" ของตัวผมเคล็ดที่ว่านั้นอยู่ในบทที่ 8 ของคัมภีร์เต๋าเต๋อจิงของเหลาจื่อ ที่กล่าวว่า"สุดยอดของความดีเหมือนเช่นน้ำน้ำให้คุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่สรรพสิ่งแต่ก็ไม่เคยขัดแย้งกับสรรพสิ่งน้ำยอมไหลลงที่ต่ำ อันเป็นที่ที่แม้แต่ผู้คนก็ยังรังเกียจด้วยเหตุนี้น้ำจึงเหมือนกับเต๋า" (หรือใกล้เต๋าที่สุดในโลกทางกายภาพนี้)ทำอย่างไรถึงจะสามารถเข้าถึงหัวใจของเต๋าได้ผ่าน "ใจน้ำ" (水心) คือปริศนาธรรมชั่วชีวิตของผมหากถามว่าอะไรคือโมเดลของการเป็นหนึ่งเดียวกับฟ้า หรือเป็นหนึ่งเดียวกับเต๋า หรือเป็นหนึ่งเดียวกับจิตเดิมแท้ของตนเองซึ่งเป็นพุทธะอยู่แล้วสำหรับผมแล้ว 'น้ำ' คือคำตอบนั้นน้ำให้พลังชีวิตแก่สรรพชีวิต น้ำหล่อเลี้ยง บำรุงสรรพชีวิตด้วยการอุทิศตนเองและก็สามารถชำระตนเองให้บริสุทธิ์ได้เสมอโดยผ่านการสลายตัวตนจากน้ำกลายเป็นไอเมฆ เพื่อตกลงมาเป็นฝน กลับกลายเป็นน้ำที่ให้ชีวิตแก่สรรพชีวิตทั้งปวงอีกครั้งไม่มีชีวิตใดที่สามารถบรรลุเส้นทางชีวิตของตนเองได้โดยปราศจากน้ำ นี่คือ 'พลัง' และ 'คุณธรรม' ของน้ำที่ทำให้น้ำเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงธรรมชาติของเต๋ามากที่สุดในโลกทางกายภาพนี้ ...น้ำนุ่มนวล อ่อนโยนแต่ไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่เหนือกว่าน้ำอ่อนแอแต่หินผาที่แข็งแกร่งที่สุดก็ไม่อาจสู้ต้านพลังของน้ำได้น้ำสะอาดและบริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดทำให้น้ำสกปรกได้เพราะน้ำคือตัวชำระความสกปรกทั้งปวงและตัวน้ำเองสามารถชำระตัวเองให้บริสุทธิ์ได้ธรรมชาติของน้ำคือศานติความปั่นป่วนใดๆก็ไม่อาจทำลายความสงบของน้ำได้น้ำอยู่นิ่งก็จริงแต่แฝงอานุภาพขับเคลื่อนที่ทรงพลังที่สุดในธรรมชาติน้ำอยู่ทุกที่ ทุกหนแห่งและไม่เคยหยุดยั้งที่จะไหลล่องน้ำไม่แก่งแย่งช่วงชิง แต่กลับพิชิตทุกสิ่งและสามารถแปรรูปอยู่ร่วมกับทุกสิ่งได้ ...การฝึกเต๋าสายวารี (water school of Tao) ผ่านการฝึกเคล็ด "ใจน้ำ" ด้วยการฝึกมวยไท่จี๋ในเริ่มแรกและค่อยๆวิวัฒนาไปสู่การฝึกเต๋าสายวารีที่หลากหลายอย่างบูรณาการและอย่างเป็นองค์รวมด้วยการซึมซับสรรพวิชาทั้งปวงที่เกี่ยวกับกาย/ความคิด/จิต/ปราณเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวในตน จึงเป็นการฝึกชั่วชีวิตของผมที่ตัวผมเรียกว่า "เคล็ดเดียวฝึกทั้งชีวิต"......ปล่อยแล้ววาง วางแล้วว่าง ดับแล้วเย็นดูจิตท่ามกลางสังสารวัฏอยู่ในสังสารวัฏเพียงเพื่อดูจิตนอกจากดูจิต เห็นจิต ปล่อยวางจิต เข้าสู่จิตว่าง เพื่อว่างจากจิตโลกนี้มีอะไรให้อาวรณ์ ชีวิตนี้มีอะไรให้อาลัยโอมสุวินัย ภรณวลัย