เรา อาจจะไม่เคย ... มองเห็น “ กรรม ” แต่..สิ่งที่เรา ควรตระหนักรู้ ก็คือ “ กฎแห่งกรรมมีจริง ”

บอร์ด ความรัก,เราอาจจะไม่เคยมองเห็นldquoกรรมrdquoแต่สิ่งที่เราควรตระหนักรู้ก็คือldquoกฎแห่งกรรมมีจริง ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย มารคัสเรา อาจจะไม่เคย ...มองเห็น “ กรรม ”แต่..สิ่งที่เรา ควรตระหนักรู้ก็คือ “ กฎแห่งกรรมมีจริง ”... ชีวิต, ที่ “ สุข-ทุกข์ ”อยู่วันนี้..ก็ล้วนเกิดจากกรรมเกิดจาก..ผลการกระทำตัวเราทั้งนั้น“ กรรม ” ไม่เคย..ละเว้นใคร ไม่ว่า.. จะรวย-จน ไม่ว่า.. จะสูง-ต่ำ ไม่ว่า.. คนๆ นั้นจะเป็นใคร“ กรรม ” นั้น ...รอให้ผลทั้ง “ บุญหรือบาป ”หาก..ไม่เกรงกลัวสิ่งใด ...จน..เกรงกลัว “ บุญ-บาป ”ผลของ.. การกระทำตัวไม่มีใคร.. มารับแทนเราได้นอกจาก “ ตัวของเราเอง ”... “ ก ร ร ม ” ...ไม่เคย.. หนีหายไปไหนมีแต่...“ รอให้ผล ”...บทความดีๆ..