อดออมไม่ใช่การประหยัด

บอร์ด ความรัก,อดออมไม่ใช่การประหยัด ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย Pamyเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนคิดบวกหากคุณลองมองคนที่ประสบความสำเร็จแล้ว คุณจะพบว่าพวกเขาเป็นคนที่คิดบวก มีความกระตือรือร้น หรือมีความสุข เลือกที่จะมองเฉพาะด้านดีๆ ของคนอื่น และให้ความสำคัญกับด้านดีของตัวเอง ซึ่งจะเป็นการเปิดรับโอกาสดีๆ ที่จะเข้ามาเช่นกันคุณเองก็สามารถทำได้ ด้วยการมองทุกอย่างให้เป็นด้านบวก ซึ่งคุณสามารถเติมเต็มความคิดต่างๆ ด้วยการอ่านหนังสือ และแม็กกาซีนที่สร้างแรงบันดาลใจรู้จักอดออมCorley ได้เผยวิธีที่ทำให้ประสบความสำเร็จในด้านการเงินว่า ร้อยละ 10 – 20 ของรายได้ทั้งหมด เขาจะนำไปเก็บไว้เป็นเงินออม นำไปลงทุน หรือวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ ซึ่งจำนวนเงินที่จะออมนั้น ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละคน การมีเงินออมคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการดำเนินชีวิต ต้องรู้จักปฏิเสธความคิดที่ไม่ดีของตัวเองบางครั้งคุณก็ควรควบคุมความคิด และอารมณ์ต่างๆ เพราะบางครั้งความคิดของคุณอาจไม่ใช่ที่ถูกต้องเสมอไป ซึ่งคนที่ประสบความสำเร็จพวกเขาจะโยนความคิดเหล่านั้นออกไป และเริ่มทำสิ่งที่ท้าทายความสามารถ ไม่นำทัศคติในเชิงลบมาใช้ในการทำงาน เพราะหากคุณต้องการความสำเร็จก็ควรจะพัฒนาตัวเองทุกวันอย่างต่อเนื่อง และทำทุกอย่างด้วยใจ อย่าหลงระเริงกับอารมณ์ในด้านลบมากนัก