เคลียร์กัน..สนั่นเตียง 💋

บอร์ด ความรัก,เคลียร์กันสนั่นเตียง💋 ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย Penjungเคลียร์กัน..สนั่นเตียง..... .... .... .... .... .... .... ....: : ~ เ ปิ ด อ ก : : ~ พ ก อ า ร ม ณ์ ร่ ว ม : : ~ ไ ม่ ค้ า ง ค า : : ~ ถ่ ว ง เ ว ล า : : ~ เ สี ย ง ต้ อ ง ดี : : ~ ปิ ด จ๊ อ บ...ด้ ว ย ป า ก : :... .... .... .... .... .... .... ....การใช้ชีวิตคู่ร่วมกันทุกวัน..ไม่ใช่เรื่องง่ายหากไม่ทำความรู้จักตัวตนของอีกฝ่ายให้ดี ..ดังนั้น..ควรพูดคุยกัน เคลียร์กันให้ชัด ๆ ถึงนิสัยเบื้องลึกของกันและกันไปเลยค่ะอย่าปล่อยให้เป็นปัญหาภายหลังนะคะ..คนรัก..ก็ควรเคารพรสนิยมและความสนใจของอีกฝ่ายด้วย ถ้าไม่ชอบใจที่คู่ของเราเป็นแบบไหน ควรเปิดใจคุยกันด้วยเหตุผลค่ะ..👩‍❤️‍👨 เพราะชีวิตคู่ คือความรักของคน 2 คนอย่าลืม..เอาความสุขของเราและคนรัก.. เป็นตัวตั้งนะคะ .... อย่าให้ ..”เ งิ น“ หรือ ”ค น อื่ น“..เข้ามาทำลายความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ค่ะ..💥ปัญหาทุกอย่างต้องร่วมมือกันค่ะ1. เ ริ่ ม เ ปิ ด อ กยกเอาเรื่องที่มีปัญหาขึ้นมาคุยกัน..แบบเปิดอก2. พ ก อ า ร ม ณ์ ร่ ว มเมื่ออีกฝ่ายกำลังชี้แจงอย่าแทรก อย่าตัดบทแต่..ควรฟังอย่างตั้งใจค่ะ3. ไ ม่ จ บ แ บ บ ค้ า ง ค าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น..หากความเห็นไม่ตรงกัน..ควรให้อีกฝ่ายได้ อ ธิ บ า ย .. ว่ า เ พ ร า ะ อ ะ ไ ร ....ไม่ควรรีบตัดบทจบดื้อ ๆ ค่ะ เพราะอะไรที่มันค้างคา จะกลายเป็นปัญหาใหญ่..ในอนาคตชัวร์4. พั ก ย ก.. ถ่ ว ง เ ว ล าหากเรื่องที่มีปัญหาไม่สามารถเคลียร์ให้จบได้..ให้พักยกก่อนค่ะ..พั ก ย ก ห รื อ ถ่ ว ง เ ว ล า ทำให้อารมณ์ของทั้ง 2 ฝ่ายจาง และเบาลงได้เยอะเลยค่ะ5. ว า จ า.. น่ า ฟั งหลีกเลี่ยงการตอบโต้ด้วยอารมณ์ เพราะจะทำให้ต่างคนต่างยิ่งเสียงดัง..แค่ใช้คำพูดที่ต้องไม่หยาบคาย เหน็บแนมประชดประชันกันก็พอค่ะ6. รั้ ง ท้ า ย.. ด้ ว ย ป า กสุดท้าย..เสริมด้วยคำยืนยันตอนจบว่าเรื่องที่จบไปแล้ว..จะไม่เอามาพูดอีก.. พยายามหาทางออกที่สามารถ.... พ บ กั น ค รึ่ ง ท า ง .... ระหว่างเขาและเราให้ได้ค่ะ..❤️❤️..ทะเลาะให้เป็น ทำให้เรารู้จักอีกฝ่าย..ดีขึ้น และรับฟัง..อีกฝ่ายอธิบายถึงเหตุผล..ลดความคาดหวังลง..แต่จงเป็นพลังผลักดันให้กัน..ฝ่าฟันอุปสรรคระหว่างทาง..ด้วยคำว่า ‘รัก’ ที่มีให้กันและกันค่ะ ^~^..Pҽɳʝʊռɢ 15 พค 64